Golfen voor
het goede doel

Zoeken

  • Clubhuis
  • Starthuis
  • Wij doen het voor KiKa. Chris en Titia

Schrijf je nu in voor de eerst volgende

Golfen voor Kika 2018

16 Juni 2018

De Golfen voor Kika 2018 wordt gehouden bij:

BurgGolf Westerpark - meer informatie

Nu inschrijven

Golfenvoorkika bedankt alle sponsoren

Mede dankzij de geweldige support van de sponsoren hebben wij met elkaar een mooi bedrag van € 7.016,-- kunnen ophalen voor KiKa.

Graag willen wij Jumbo Golfwereld Amsterdam, Florapro, BASF, The Porto Connection,  Golfgreeny en Jan Wierts Wessels hiervoor hartelijk bedanken.

De volgende personen golfen voor KiKa:



Danny van Asten

Handicap: 22




Nu inschrijven

Golfen voor KiKa wordt mede mogelijk gemaakt door: